Join Our University Network

What is a University Network

Joining our University Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our University Network today!

Contact us

Trường Đại học Hòa Bình mới được thành lập 4 năm, nhưng với nỗ lực của Hội đồng quản trị cùng Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng được một cơ sở giữa Mỹ Đình, Hà Nội thì rất phấn khởi. Lần đầu tiên tôi đến dự hội nghị tại trường cũng là lần đầu tiên thăm trường này nhưng đã thấy những thành quả mà trường đã làm được. Trước đây, trường ở gần trên Hòa Bình, sau đó thay đổi địa điểm nên cần một thời gian khá dài trong việc chuẩn bị các thủ tục xây dựng nên trường cũng gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng với những cố gắng, nỗ lực mà trường đã thực hiện trong thời gian qua, đặc biệt là xây dựng cơ ngơi tại đây đã cho thấy quyết tâm rất lớn của Hội đồng quản trị cũng như Ban giám hiệu. Và tôi tin rằng với những nỗ lực như vậy, trong thời gian tới, Đại học Hòa Bình sẽ có nền tảng để phát triển vững vàng.

Address : Phố Bùi Xuân Phái, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel : (04) 3787.1907
Fax : (04).3787.1903
Email : hbu@moet.edu.vn

Please make sure to provide correct email so that we can contact you for support.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.